Przejdź do treści

Biuro Usług Inżynierskich

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Roman Klimek

O mnie

 • Posiadam uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Mam kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu budynków oraz praktykę w ich budowie.
 • Projektuję zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.
 • Wykorzystuję nowoczesne i sprawdzone narzędzia pracy.
 • Pracę staram się wykonywać możliwie najdokładniej oraz efektywnie.
 • Na podstawie koncepcji architektonicznej lub inwentaryzacji budynku wykonuję obliczenia statyczne, wymiaruję elementy konstrukcyjne budynku oraz sporządzam rysunki techniczne.

Biuro Usług Inżynierskich

Oferta

01. projekty budynków

 • projekty zagospodarowania działki;
 • projekty architektoniczno – budowlane;
 • projekty techniczne;

02. nadzór inwestorski

03. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych

04. obliczeniowe sprawdzenie przyjętych w projekcie rozwiązań

05. doradztwo w zakresie wyboru materiału i technologii budowy

06. pomoc w sprawach administracyjnych, takich jak:

 • wypełnianie wniosków
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

W jakich przypadkach powierzyć sporządzenie / sprawdzenie projektu budowlanego konstruktorowi budowlanemu?

 1. zamierzasz zmienić sposób użytkowania budynku;
 2. planujesz rozbudowę, nadbudowę, chcesz zmienić wielkość obciążeń, bądź sposób ich przekazywania na inne elementy nośne;
 3. masz projekt typowy i chcesz adaptować go do warunków lokalnych:
  1. Polska podzielona jest na strefy o różnym obciążeniu śniegiem i wiatrem – sprawdź swój dach na ”lokalne” obciążenia klimatyczne;
  2. sprawdź czy przyjęte w projekcie wymiary fundamentu są właściwe dla gruntu, który faktycznie znajduje się pod budynkiem;
 4. zamierzasz zmienić materiał konstrukcyjny – sprawdź czy potrzebujesz projektu zamiennego;
 5. planujesz ingerować w elementy konstrukcyjne budynku, np. powiększyć lub wykonać nowy otwór w ścianie nośnej;
 6. chcesz sprawdzić stan techniczny swojego budynku;
 7. posiadasz projekt, który wymaga aktualizacji do nowych warunków technicznych.

Oferta zawiera możliwość sporządzenia projektu pojedynczych elementów konstrukcyjnych, takich jak:

 • przylegające schody zewnętrzne;
 • balkony;
 • wiaty drewniane;
 • mury oporowe;
 • nadproża, podciągi;

a także sporządzenia projektu większych obiektów kubaturowych, takich jak:

 • garaże;
 • budynki mieszkalne;
 • budynki inwentarskie;
 • budynki gospodarcze;
 • budynki usługowo – handlowe;
 • hale magazynowe.

W zależności od przeznaczenia budynku i wymagań technicznych budynki mogą być wykonane w technologii murowanej, żelbetowej, drewnianej, stalowej. Wybór materiału na konstrukcje zależy m.in.: od jego wytrzymałości mechanicznej i innych parametrów technicznych, od rozstawu i rozpiętości elementów konstrukcyjnych, od pracochłonności wykonania na budowie, a także od kosztu całej inwestycji.

Sprawdzam obliczeniowo:

 1. czy obciążenia będą bezpiecznie przenoszone z elementów budynku na grunt oraz nośność gruntu pod fundamentem;
 2. czy nie zostaną przekroczone wartości obciążeń, które może bezpiecznie przenieść każdy element nośny;
 3. czy wartości przemieszczeń nie zostaną przekroczone.
 

Takie podejście do projektowania, poza zapewnieniem bezpieczeństwa projektowanego obiektu i jego użytkowników, pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystanie materiału, czyli również na koszt całej budowy.

Dla kogo oferta?

dla architektów

dla inżynierów budownictwa

dla klientów indywidualnych